Prelogopedie (eet en/of drinkproblemen) 0-2 jaar

Baby’s en jonge kinderen van 0-2 jaar hebben soms problemen met drinken, eten en/of slikken. Prelogopedie is erop gericht om baby en kind te helpen met het ontwikkelen van een gezond drink-, eet-, en slikgedrag.

De ontwikkeling van drinken en eten na de geboorte is een ingewikkeld proces waarin meerdere factoren een rol spelen. Soms verloopt dit proces moeizamer en komt een kind niet vanzelf tot drinken en eten.

Het drinken uit de borst of fles verloopt soms moeizamer. De voedingsduur is te lang, het kind drinkt onvoldoende of niet uit de fles, of er is sprake van kokhalzen, spugen of verslikken. De problemen kunnen variëren van licht tot ernstig.

Soms gaat het kind niet goed eten van de lepel of vindt het kauwen moeilijk.

Behandeling:

Na het in kaart brengen van de voorgeschiedenis, het onderzoek en observatie bij een voedingsmoment, wordt bekeken welke behandeling mogelijk is. Hierbij kan gedacht worden aan verandering van de lichaamshouding van het kindje, het drinken of eten kan op een andere manier aangeboden worden, of aan het veranderen van de materialen die bij het drinken of eten gebruikt worden.

Indien er sprake is van sondevoeding kan er meegedacht worden hoe de sondevoeding mogelijk afgebouwd kan worden.

In de preverbale en vroegverbale fase kan de communicatie in kaart gebracht worden en, indien nodig, adviezen worden verstrekt aan ouders hoe ze op speelse wijze hun kind kunnen ondersteunen in de communicatie.

Behandeling en begeleiding vindt plaats op verwijzing van een huisarts, jeugdarts (van het consultatie bureau) of specialist.

Preverbale logopedie valt binnen het basispakket van de ziektekostenverzekering en wordt volledig vergoed.