Welkom

Logopediepraktijk Wesselink is gevestigd in het ELC Beatrixpark aan de Willem de Zwijgerlaan 3H.

Wij behandelen kinderen en volwassenen:

Logopedie bij kinderen:

  • Spraak/taal problemen Nt1 (één talig) bij 2-6 jarigen
  • Eet- en drink problemen bij 0-2 jarigen. Pré logopedie.

Logopedie bij volwassenen:

  • Adem en/of stemklachten
  • Globusklachten
  • Logopedie bij astma en longaandoeningen
Wachtlijststop
Beste cliënten,

Er geldt vanaf 6 oktober 2021 een wachtlijststop door het grote aantal aanmeldingen. Dit betekent dat u ook niet op de wachtlijst geplaatst kan worden.

Voor overige vragen:

Bereikbaarheid:

  1. Via telefoonnummer: 0318-690074 op ma-woe-vrijdag. Of de voicemail inspreken. Er wordt contact met u opgenomen.
  2. Via mail: logo.wesselink@hetnet.nl

Corona update oktober 2021 :

De mondkapjesplicht is komen te vervallen. Het risico om het coronavirus te verspreiden is er nog.  U wordt door de logopedist geïnformeerd over de betreffende voorzorgsmaatregelen. Verder houden we ons nog aan de volgende maatregelen:

Praktijk Logopedie Wesselink

gert 4gert2