Praktijkinformatie / aanmelden

Contact/aanmelden:

Telefoon: 0318-690074 – voicemail inspreken
E-mail: logo.wesselink@hetnet.nl

Wij ontvangen graag uw naam en telefoonnummer. Binnen 2 werkdagen wordt er telefonisch contact opgenomen. Tijdens de behandeling kan de telefoon niet opgenomen worden, daarom het verzoek de voicemail in te spreken.

Locatie/route

Behandelafspraken:

Behandelingen  vinden plaats op afspraak. Afspraken dienen 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden zullen in rekening gebracht worden bij de patiënt. Het verzuimtarief bedraagt 40 euro.

Tarieven:

Voor 2023 is een contract met alle zorgverzekeraars afgesloten. Logopedie wordt 100%  vanuit het basispakket vergoed. Houd rekening met het jaarlijkse eigen risico vanaf 18 jaar.

Verwijzing/zonder verwijzing

U kunt door een huisarts/specialist/jeugdarts voor onderzoek of behandeling worden verwezen. U kunt ook zonder verwijzing terecht. Onze praktijk is direct toegankelijk (DTL)

Voor preverbale logopedie en een aan huis behandeling heeft U altijd een verwijsbrief nodig.

Klachtenregeling:

Heeft U opmerkingen of klachten over de behandeling, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de behandelend logopedist/praktijkhouder. Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De Logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.