Vergoeding

-Logopedie zit in het basispakket en wordt dus door uw zorgverzekeraar vergoed. Wel wordt de logopedische behandeling bij volwassenen verrekend met uw eigen risico.

-U kunt er van uit gaan dat de praktijk een contract met alle zorgverzekeraars zal sluiten, tenzij de beroepsvereniging NVLF een negatief advies hierover uitbrengt.