Wat is logopedie?

De logopedist verleent hulp bij stoornissen op het gebied van

  • spraak,
  • taal,
  • stem,
  • adem,
  • gehoor en
  • mondfuncties.

Spraakproblemen

Bij spraakproblemen kan worden gedacht aan

  • slissen,
  • stotteren,
  • spraakproblemen na een herseninfarct of een spraak ontwikkelingsstoornis.

Stoornissen

De belangrijkste taalstoornissen zijn: taalontwikkelingsstoornissen en afasie.

Bij stemstoornissen kan men denken aan heesheid, keelklachten, stembandverlammingen.

Ademproblemen zijn bijvoorbeeld: verkeerde spreekademhaling, hyperventilatie of longproblemen.

Gehoorproblemen zijn bijvoorbeeld: geen verschillen tussen klanken kunnen horen; spraak afzien.

Stoornissen in de mondfuncties zijn o.a. afwijkende mondgewoonten (mondademhaling), slikproblemen bij baby’s, kinderen en volwassenen.

De hulp kan bestaan uit het behandelen van de stoornis, maar ook uit het afnemen van een onderzoek, het geven van adviezen en voorlichting en het begeleiden van de familie/verzorgers van de patiënt en de ouders/leerkrachten van het kind.