Kwaliteitsbeleid

  • De werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd volgens de regels en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).
  • De logopedisten zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici en werken mee aan de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de NVLF.
  • Zij zijn lid van een Kwaliteitskring in de regio.
  • Mw. M. Wesselink is geregistreerd als preverbaal logopedist bij de NVLF.
  • De logopedisten zijn allround opgeleid en hebben ruime ervaring. Ze volgen regelmatig na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de logopedie.
  • Heeft U opmerkingen of klachten over de behandeling, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de behandelend logopedist of de praktijkhouder. Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

KP_logo