Verwijzing

U kunt door een huisarts of specialist verwezen worden voor onderzoek of behandeling. Sinds 2012 is onze praktijk direct toegankelijk. U heeft dan geen verwijsbrief nodig. Bij de eerste afspraak wordt wel een korte screening afgenomen. In uw polisvoorwaarden staat vermeld of directe toegankelijkheid wordt vergoed. Voor preverbale logopedie en een aan huis behandeling heeft U altijd een verwijsbrief nodig van een huisarts of specialist.